Monday, February 9, 2009

Zhang Zu Cheng - Ai Shi Meng

Note: Pinyin lyrics were fully converted using Hanzi-Pinyin Converter & the accuracy of it is not guaranteed

Album: 天蝎藏宝图 The Secret Code of Scorpius

Hanzi Version: Vick Teo 张祖诚 - 爱似梦

huǎn bù wēn luán sù qíng ài
bù zhī yù yàn hé shí guī lái
rì mù huā lěng hán jiǔ bēi
yuán fēn de wēn dù yǐ bù zài

fā shuāng yǐ lán jiù mèng
bù zhī xiāng jiē yǐ cùn cǎo shēng
yuè kōng shuǐ bì lèi zhān chèn
xīn dǐ de lào yìn shéi néng pèng

* dú zuò fǔ qín qī qī bié
yī chán qīng yān chóu cháng yè

** fēng lòu qīng chóu sī niàn xiāo shòu
xī xiāng mèng hái qiū shuǐ yù chuān
qiān nián juàn liàn fú shēng wú huǐ
qīng fú róng yán jìng nán yuán

Repeat *,**,**

dūn zhēn dūn jiǎ lì jǐ biàn
qín shēng bù jué shēn suǒ méi jiān
tú zēng bēi shāng qíng chán mián
dàn yuàn hóng yán cháng bàn shēn biān

0 comments:

Post a Comment

Traffic & Rankings


Visitor Statistics


  Copyright © 2007-2012 MCAfans Lyrics Blog - Malaysian Chinese Albums

FAQ  Disclaimer  Privacy  Terms